Kapitel 8. Selektioner (Villkorssatser)

Innehållsförteckning
If-satsen
If-else-satsen
if-elseif
Mer läsning

I de allra flesta programmeringsspråk finns det selektionssatster. Precis som namnet antyder handlar det om val. Programmet kan ta olika vägar beroende på olika villkor. Vanliga selektionssatser är if-satsen och if-else-satsen.

If-satsen

If-satser finns i de allra flesta språk och ser nästan likadan ut i dem alla. If-satsen fungerar som så att om något är sant så gör en sak, annars inte. Ett exempel är på sin plats.

Antag att jag vill att ett program skall tala om för mig om ett tal är större än 100. Jag vill att programmet skall skriva ut det tal jag anger och om det är större än 100 så skall det också skrivas ut. Så här kan det se ut:

Exempel 8-1. Större än 100


<html>
<head>
  <title>Större än 100</title>
</head>
<body>
  <?php
   echo "Du angav tal: $tal";

   if ($tal > 100) {
     echo "<p><emphasis>$tal är större än 100</emphasis></p>";
   }
  ?>
</body>
</html>

				
If-satsen består alltså av ordet if följt av ett test inom parenteser. Satsen som följer efter utförs om testet blir sant. Vill man att det skall vara flera satser som utförs om testet blir sant kan man slå ihop dem till ett block med hjälp av { och } (måsvingar). I exemplet ovan använder jag måsvingarna fast de egentligen inte behövs. Som regel är det bäst att alltid sätta dit måsvingarna ifall man vill stoppa in en rad till inom if-satsen sedan så glömmer man dem inte.

Studera nu if-satsen ovan och skriv om programmet och testa olika tal.

If-else-satsen

Nu fungerar programmet så långt. Men det vore ju kul om programmet sade till även om talet inte är större än 100. Alltså om det är större än 100 skriv det annars skriv att det inte är större än 100.

Studera följande exempel

Exempel 8-2. If-else exempel


<html>
<head>
  <title>Större än 100</title>
</head>
<body>
<?php
echo "Du angav tal: $tal";

if ($tal > 100) {
  echo "<p><emphasis>$tal är större än 100</emphasis></p>";
} else {
  echo "<p><emphasis>$tal är inte större än 100</emphasis></p>";
}
?>
</body>
</html>

				
I exemplet ovan ser vi hur en if-else sats fungerar. Om uttrycket inom parenteserna är sant utförs det som kommer efter. Om inte så utförs det som kommer efter else. Det kan aldrig inträffa att båda satserna utförs!

if-elseif

If-elseif är också en vanlig konstruktion. Den används ofta tillsammans med else och blir då en if-elseif-else sats. Man kan ha flera elseif i en konstruktion men bara en else. Det som kommer efter det första sanna uttrycket utförs och inget annat. Om inget är sant kommer det som står efter else (annars) att utföras.

Vi tittar på vårt exempel igen. Talet man anger kan ju vara större eller mindre än 100. Är det inte det så måste det ju vara talet 100 som angetts. Vi testar igen.

Exempel 8-3. if-elseif-else


<html>
<head>
  <title>Större än 100</title>
</head>
<body>
<?php
echo "Du angav tal: $tal";

if ($tal > 100) {
  echo "<p><emphasis>$tal är större än 100</emphasis></p>";
} elseif ($tal < 100) {
  echo "<p><emphasis>$tal är inte större än 100</emphasis></p>";
} else {
  echo "<p><emphasis>$tal är ju lika med 100</emphasis></p>";
}
?>

</body>
</html>

				
Som vi ser så är den inte helt olik de andra konstruktionerna med if. Den fungerar så att om det första testet är sant så utförs satsen efter det. Om inte görs testen efter elseif. Är denna sann så utförs satsen efter den. Om inget test har varit sant utförs det som kommer efter else. Det kan vara flera elseif och else kan utelämnas.

Mer läsning

Aktuellt avsnitt i PHP-manualen. http://www.php.net/manual/en/control-structures.php