Kapitel 11. Indentering

Innehållsförteckning
Vad är indentering?
Mer läsning

Att indentera sin kod är något man gör för att den skall bli lättare att läsa och lättare att hitta fel. Detta avsnitt beskriver hur man indenterar på ett bra sätt.

Vad är indentering?

Indentering går ut på att man med hjälp av olika mycket blanksteg (space) till vänster om koden kan på ett logiskt sätt gruppera koden så att den går lättare att läsa. Det finns flera olika sätt att intendera på och varje programmerare har sin egen stil. För att kod skall bli enhetliga så har många företag en kodstandard i vilken det beskrivs hur kommentering och indentering skall göra inom företaget. Det gör att alla programmerare känner sig hemma i varandras kod och att den totala kodmassan blir enhetlig och lättare att granska.

Grundprincipen är att kod som hänger ihop skall ha samma indenteringsnivå. Se följande exemepel:

Exempel 11-1. Indentering


<?php
if ($tal == 100) {
  echo "Talet är 100";
  $tal = $tal + 1;
}
?>

				
I exemplet ser vi att det som hör till if-satsen har flyttats in en nivå. Det gör det lätt att se att det hör till if-satsen och att måsvingarna är riktiga. Vissa indenterar if-satsen så här:

Exempel 11-2. Indentering


<?php
if ($tal == 100)
{
  echo "Talet är 100";
  $tal = $tal + 1;
}
?>

				
Om vi säger att vi har nästlade if-satser så syns det ännu tydligare vad bra det är att indentera.

Exempel 11-3. Indentering


<?php
if ($inloggad) {
  if ($tal == 100) {
   echo "Tal är hundra";
  } else {
   echo "Tal är inte hundra";
  }
} else {
  echo "Du är inte inloggad!"
}
?>

				

Mer läsning

Länkar till mera läsning för den intresserade

Svensk text med massor av exempel på indentering och kommentering, samt länkar till mer +info på engelska: http://www.phpsidan.nu/res_articles.php?view=art&id=48