Kapitel 7. Trådlösa nätverk, WLAN

Innehållsförteckning
Trådlös frihet
Trådlöst LAN
Teknik
Säkerhet

I förra kapitlet behandlades kablar och några trådlösa alternativ. Det vanligaste trådlösa alternativet idag är WLAN och det är vad vi skall behanda i detta kapitel.

Detta kapitel behandlar trådlösa nätverk. En del av detta kapitel kommer från Wikipedia, Den fria encyklopedin.

Trådlös frihet

Det finns massor av skäl att välja trådlösa nätverk idag. Tekniken är mogen och snabb och fungerar mycket bra. Att sätta upp ett trådlöst nätver går på ett kick om lokalen inte är för stor och användarna för många. Tidigare har det kritiserats väldigt mycket för att vara osäkert men dagen teknik gör att det är enkelt att få det åtminstone lika säkert som trådbundna nätverk.

Att man slipper dra kablar gör installationen enkel och billig. Har de som skall använda nätverket bärbara datorer och kan flytta sig så är det också bra med trådlöst nätverk. Men finns det kablar att tillgå är det nästan alltid snabbare och mer tillgängligt att använda dem, men fördelarna med trådlöst nätverk är många.

Trådlöst LAN

Trådlöst LAN eller WLAN (av engelskans Wireless Local Area Network) är ett samlingsnamn för olika typer trådlösa lokala datornätverk.

Den vanligaste typen är IEEE 802.11-familjen som bland annat kan användas för att koppla ihop en central accesspunkt (AP) med klienter i form av datorer, IP-telefoner, handdatorer, smarta mobiltelefoner, mediaspelare och annan utrustning i kontors- eller hemmiljö.

Trådslösa LAN använder sig av teknologi baserad på radio eller mikrovågor (vid radio-LAN), och förr även infraröda vågor, för att kommunicera med andra enheter inom en begränsad radie. Detta ger användaren möjligheten att röra sig fritt inom detta område och fortfarande vara ansluten till nätverket. Radio-LAN har på senare tid blivit mer och mer populär bland annat på grund av den låga investeringskostnaden jämfört med trådbundet LAN.

De standarder som idag används för radio-LAN ger tillgång på upptill 54Mb/s i delad överföringshastighet, det vill säga hastigheten delas av samtliga klienter i nätverket. Inom en förmodligen snar framtid kommer dock nya standarder som skall stödja 100Mb/s och mer och skall även ge längre räckvidd med samma utsända effekt.

Teknik

Som tidigare sagts är trådlösa lan byggda på radiovågor. Dessa går igeom väggar och har ganska bra räckvidd. Upp till 30-50 meter brukar gå bra och även längre om man har bra utrustning. Även i ett trådlöst nätverk uppstår kollisioner (se avsnittet Accessmetoder i kapitel 4). Som accessmetod används CSMA/CA för att undvika och göra kollisionerna så snabba som möjligt.

Säkerhet

Trådlösa nätverk är ur säkerhetssynpunkt mer utsatta än trådbundna nätverk. Detta beror på att någon som vill utnyttja ett nät inte behöver komma i fysisk kontakt med det utan det räcker att denna är i närheten, till exempel i samma hus eller på gatan nedanför.

Oerfarna WLAN ägare begår ofta misstaget att inte skydda åtkomsten till nätverket med hjälp av kryptering. En stor andel av trådlösa nätverk står därför öppna utan något som helst skydd. Dessa kan vem som helst som har en dator och ett trådlöst nätverkskort ansluta sig till. Detta fenomen, att använda andras nät utan tillstånd, brukar man kalla Snyltning. Snyltarna kan till exempel göra olagligheter på någon annans bredbandsuppkoppling eller bara använda den för normalt bruk och då slippa betala för en egen. De flesta jurister verkar numera överens om att sådant uppsåtligt olovligt nyttjande av både oskyddade och skyddade nätverk är olagligt.

För att skydda sig mot snyltning och andra typer av intrång, tillämpas olika typer av skydd. Det vanligaste är att man krypterar nätverket. Det finns olika typer av kryperingsmetoder, de vanligaste är WEP, WPA och WPA2. WPA och WPA2 är en nyare och bättre standarder, men WEP-krypteringen dominerar fortfarande p g a att många accesspunkter inte stöder något annat.

Det finns även andra sätt att skydda sitt trådlösa nätverk från intrång, till dessa hör MAC-adressbegränsning, MAC-filtrering och att stänga av SSID-broadcast. Dessa skydd bör bara användas som komplement till kryptering då de är mycket lätta att komma förbi och deras huvudsakliga uppgift är att stänga ute oavsiktlig användning. Snyltare kommer förbi dem ändå genom att bland annat använda spoofing. Att stänga av SSID-broadcast ger egentligen inget skydd alls eftersom SSIDet fortfarande finns i all trafik på det aktuella WLANet.