Kapitel 1. Inledning

Innehållsförteckning
Vad är data och vad är dator?
Vad är information?
Vad är kommunikation?
Vad är datorkommunikation?
Sammanfattning

I detta kapitel ges en liten introduktion till vad datorkommunikation är och går igenom några grundläggande begrepp.

Vad är data och vad är dator?

Det här är inte så lätt som man kan tro. Data är någon typ av fakta eller värden som kan bearbetas av människor eller maskiner men som ännu inte har tolkats. Till exempel så är en ström av bokstäver data. Man kan titta på bokstäverna utan att läsa ut vad de innebär, man kan flytta dem, skriva ut den, kopiera dem och så vidare. Bokstäverna kan bilda en mening men behöver inte nödvändigtvis göra detta för att vara data. På samma sätt kan en tabell med siffror utgöra data. Rätt tolkade kanske de utgör en viktig kalkyl för ett stort företag men utan att tolka dem så är det data.

En dator är en maskin som vi använder för att behandla data, till exempel en persondator eller en server i ett nätverk. Man hör ofta att någon säger "Jag slog på datan." när de egentligen menar, "Jag slog på datorn.", såvida de inte faktiskt stod och slog på cd-skivan eller vad det nu kan vara för något som innehåller data.

Vad är information?

Data som tolkats och förståtts av en människa kallas för information. Till exempel så är en bild som sparats på en disk data ända tills den presenterats av ett bildvisningsprogram för en människa som förstår bilden, då först är det information. På samma sätt så är strängen med bokstäver i exemplet ovan data tills dess att de läses av en människa som kan tolka dem. Då blir det information.

Några exempel kan vara på sin plats. 10 är data. Men om 10 sätts i ett sammanhang som man kan tolka, till exempel "lådan väger 10 kilo", så blir 10 information. På samma sätt är 23 data medan det blir information om man vet att det handlar om temperaturen i Pajala i Celsiusgrader.

Alltså data som presenteras (tolkats och givits en innebörd) på ett sätt som direkt kan förstås av en människa är information. Information kan inte flyttas mellan två datorer men data kan. Information kan inte sparas ned på en disk men data kan. Data kan, om den är rätt utformad, tolkas till information.

Vad är kommunikation?

Kommunikation är ett vitt begrepp. Vi använder det för att benämna till exempel ett samtal eller att vi själv förflyttar oss med till exempel tåg eller buss. Kommunikation kommer från det latinska ordet communicatio som betyder ungefär "att utbyta" eller "att delge". Ordet kommunikation kan, som du vet, användas på flera olika sätt och alla är riktiga. Men i denna bok och i ämnesområdet datorkommunikation betyder kommunikation att man utbyter information. Som vi konstaterat tidigare så kan inte information skickas mellan två datorer men data kan. Data plus regler för hur dessa data skall tolkas kan ju göras om till information.

Vad är datorkommunikation?

Datorkommunikation är ju vad denna bok skall behandla, så vad är det för något? Datorkommunikation är när människor utbyter information med varandra med hjälp av datorer. Som vi sett så kan bara datorerna utbyta data så det måste även finnas regler för hur denna data skall kunna tolkas till information i slutändan för att det skall vara någon mening med kommunikationen. Under kommunikationens gång kan data behandlas av system eller datorer som inte har vetskap om vad dessa data betyder. Dessa är en del av kommunikationsprocessen. Till exempel så är telefonen en del av ett telefonsamtal men det är inte telefonen som kommunicerar utan det är du och den som håller i luren på andra sidan som kommunicerar. Trots detta är telefonen, ledningar och telefonväxlar ett led i kommunikationen.

Sammanfattning

I detta kapitel har vi lärt oss vad några grundläggande begrepp inom datorkommunikationsämnet står för. Detta kapitel avslutas, liksom de resterande kapitlen i boken, med några kontrollfrågor eller övningsuppgifter som du kan använda för att kontrollera att du lärt dig det som kapitlet handlade om.