Appendix C. Exempel på ASCII-tabell

Tabell C-1. ASCII-tabell

SpecialteckenStandardteckenUtökade tecken (8-bitar)
DecCtrlTknDecTknDecTknDecTknDecTknDecTknDecTknDecTkn
0ctrl-@NUL32Spc64@96`128160 192À224à
1ctrl-ASOH33!65A97a129 161¡193Á225á
2ctrl-BSTX34"66B98b130 162¢194Â226â
3ctrl-CETX35#67C99c131 163£195Ã227ã
4ctrl-DEOT36$68D100d132 164 196Ä228ä
5ctrl-EENQ37%69E101e133 165¥197Å229å
6ctrl-FACK38&70F102f134 166¦198Æ230æ
7ctrl-GBEL39'71G103g135 167§199Ç231ç
8ctrl-HBS40(72H104h136 168¨200È232è
9ctrl-IHT41)73I105i137 169©201É233é
10ctrl-JLF42*74J106j138 170ª202Ê234ê
11ctrl-KVT43+75K107k139 171«203Ë235ë
12ctrl-LFF44,76L108l140 172¬204Ì236ì
13ctrl-MCR45-77M109m141 173­205Í237í
14ctrl-NSO46.78N110n142 174®206Î238î
15ctrl-OSI47/79O111o143 175¯207Ï239ï
16ctrl-PDLE48080P112p144 176°208Ð240ð
17ctrl-QDC149181Q113q145 177±209Ñ241ñ
18ctrl-RDC250282R114r146 178²210Ò242ò
19ctrl-SDC351383S115s147 179³211Ó243ó
20ctrl-TDC452484T116t148 180´212Ô244ô
21ctrl-UNAK53585U117u149 181μ213Ö245õ
22ctrl-VSYN54686V118v150 182·214Ö246ö
23ctrl-WETB55787W119w151 183·215×247÷
24ctrl-XCAN56888X120x152 184¸216Ø248ø
25ctrl-YEM57989Y121y153 185¹217Ù249ù
26ctrl-ZSUB58:90Z122z154 186º218Ú250ú
27ctrl-[ESC59;91[123{155 187»219Û251û
28ctrl-\FS60<92\124|156 188¼220Ü252ü
29ctrl-]GS61=93]125}157 189½221Ý253ý
30ctrl-^RS62>94^126~158 190¾222Þ254þ
31ctrl-_US63?95_127DEL159 191¿223ß255