Kapitel 10. Jobba med tabeller

Innehållsförteckning
Skapa tabeller (CREATE TABLE)
Ändra tabeller (ALTER TABLE)

Skapa tabeller (CREATE TABLE)

Med kommandot CREATE TABLE skapar vi tabeller i databasen.

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] <tablename>
[ (<create_statement>, ...) ]
[table_options] [select_statement]

Det är vid create_statement du anger kolumnnamn och datatyper, primärnyckel, index och restriktioner.

AUTO_INCREMENT använder vi för att få fält att automatiskt räkna upp värden. Ett fält som är satt som AUTO_INCREMENT måste också vara nyckelfält och du kan bara ha ett fält som är AUTO_INCREMENT. När du lagrar data i en kolumn som är AUTO_INCREMENT tar databasen det senaste värdet som lagrats i kolumnen och adderar det värdet med ett (1). Som standard börjar databasen att räkna från siffran ett (1), men du kan naturligtvis ändra detta när du skapar tabellen.

CREATE TABLE exempel (ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, namn CHAR(10));
Query OK, 0 rows affected (0.19 sec)

Ovanstående fråga skapar tabellen exempel. Tabellen består av två fält: ID som är av datatypen int (heltal) och har egenskaperna AUTO_INCREMENT och primärnyckel och fältet namn som är av datatypen char (tecken) och vi säger åt databasen att vi som mest kommer att lagra tio (10) tecken i fältet.

CREATE TABLE exempel2 (ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, namn CHAR(10)) AUTO_INCREMENT=20;
Query OK, 0 rows affected (0.19 sec)

I ovanstående fråga gör vi samma sak som innan, med skillnaden att vi säger att AUTO_INCREMENT skall börja räkna från 20.

Ändra tabeller (ALTER TABLE)