Kapitel 9. Jobba med databaser

Innehållsförteckning
Visa databaser (SHOW DATABASES)
Skapa databasen (CREATE DATABASE)
Ta bort databasen (DROP DATABASE)

Visa databaser (SHOW DATABASES)

Kommandot SHOW DATABASES visar alla databaser som finns i databasservern.

En nyinstallerad MySQL-server har två databaser installerade: mysql och test.


SHOW DATABASES;
+------------+
| Database   |
+------------+
| mysql      |
| test       |
+------------+

Skapa databasen (CREATE DATABASE)

Kommandot CREATE DATABASE skapar en databas i databasservern. Med hjälp av IF NOT EXISTS kontrollerar du att databasen inte redan finns. Du använder naturligtvis bara en av dessa CREATE DATABASE för att skapa en databas.


CREATE DATABASE mindatabas;
Query OK, 1 row affected (0.24 sec)

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS mindatabas;
Query OK, 0 row affected (0.00 sec)

Ta bort databasen (DROP DATABASE)

Varning

Kommandot DROP DATABASE är ett destruktivt kommando! Om du tar bort en databas med DROP kommer den försvinna för alltid! Detta är särskilt viktigt att tänka på när det gäller databasen mysql som innehåller information om användare och deras rättigheter i databasen! Ta inte bort databasen mysql !

Ibland vill vi ta bort databaser från servern, detta gör vi med kommandot DROP DATABASE. Se exemplen nedanför. Du använder naturligtvis en av dessa för att ta bort en databas, inte båda samtidigt.


DROP DATABASE mindatabas;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

DROP DATABASE IF EXISTS mindatabas;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)