Appendix A. Datatyper

Innehållsförteckning
Heltal
Flyttal
Datumformat
Strängar

Heltal

Alla heltalstyper kan du använda med zerofill och unsigned. Zerofill fyller talet med nollor till vänster om talet, om du tillexempel skapar en int(4) zerofill och lagrar siffran 12 i det fältet kommer det att bli 0012. Unsigned innebär att du inte kan använda negativa heltal och på så sätt kan du få mycket högre positiva heltal. Om du använder zerofill kommer fältet automatiskt bli unsigned.

Flyttal

Precis som heltaltyperna kan flyttalstyperna också ha zerofill och unsigned tilläggen.

Datumformat

Datumtyperna har hand om alla tidsformat i MySQL. Den största skillnaden mellan datumtyperna och de övriga numeriska datatyperna i MySQL är hur den hanterar nollvärden. Datumtyperna returnerar hela datumet även när du har ett nollvärde, datet returnerar 0000-00-00 och time returnerar 00:00:00 om du har ett nollvärde.

Strängar

Strängtyperna används för textdata. Om en sträng som lagras är längre än vad du angett som giltigt kommer den att klippas i slutet av strängen.