Kapitel 2. Datamodeller

Innehållsförteckning
Tre-schema-arkitekturen
Logiskt- och fysiskt dataoberoende
Olika typer av användare

Datamodellen man använder bestämmer hur schemat får se ut. Schemat bestämmer i sin tur vilka data som skall lagras i databasen.

Man brukar dela in datamodellerna i tre klasser:

Tre-schema-arkitekturen

Det kan vara praktiskt att betrakta sin databas på tre olika nivåer. Det är hela tiden samma data, men man använder tre olika scheman för att beskriva dem:

Logiskt- och fysiskt dataoberoende

Olika typer av användare

Ibland skiljer man på olika typer av användare, det vill säga personer som arbetar med databasen:

Om jag samlar mina kakrecept i en databas i min hemdator är det antagligen jag själv som spelar alla dessa roller. I stora system, som en stor biljettbokningsdatabas kan det finnas hundratals eller tusentals personer som jobbar med databasen samtidigt.