Kapitel 3. Databashanterare

En databashanterare är ofta ett stort och komplicerat program, eller ett helt system av program. Förutom själva kärnan i databashanteraren, som hanterar den lagrade databasen, finns det ofta olika användargränssnitt. Dessa använder användaren för att söka eller ändra i databasen. Det brukar finnas ett eller flera frågespråk som SQL, men också grafiska verktyg. Olika gränssnitt passar för olika användare och användningsområden.

Det är också vanligt att en databashanterare innehåller verktyg för att skapa applikationer. En applikation är ett program som är avsett för ett specifikt ändamål, till exempel för SJ's biljettbokning. I det sammanhanget lagras data i en databas som hanteras av en databashanterare och applikationen kommunicerar med databashanteraren. Applikationen, där användaren kan klicka på knappar för att välja resmål är enklare för användaren att hantera än databashanteraren.

När man installerat en databashanterare på sin dator kan den ofta hantera flera olika databaser samtidigt. Varje databas består egentligen av två samlingar data: dels databasens innehåll, dels schemat. Schemat kallas också datakatalog eller meta-data vilket betyder data om data.