Databashantering

Jonas Björk


Innehållsförteckning
1. Introduktion
Enkelt
Kraftfullt
Flexibelt
Andra fördelar
Nackdelar med databaser
Användningsområden
2. Datamodeller
Tre-schema-arkitekturen
Logiskt- och fysiskt dataoberoende
Olika typer av användare
3. Databashanterare
4. Begrepp
Databas
Tabell
Post
Fält
Fråga
Nycklar
Metadata
5. Relationsdatabaser
Relationer
Schema och innehåll
Olika sorters nycklar
Kopplingar mellan relationer
6. Normalisering
Första normalformen, 1NF
Andra normalformen, 2NF
Tredje normalformen, 3NF
7. Reserverade ord
Lista över reserverade ord
Satsbyggnad
Inbyggda funktioner
Datum och tidsfunktioner
Matematiska funktioner
Strängfunktioner
övriga funktioner
8. Använda databasservern
Skapa databasen (CREATE DATABASE)
Skapa en tabell (CREATE TABLE)
Lagra data (INSERT)
Tabellen avgifter
Ställa frågor (SELECT)
Ställa frågor med JOIN
Ändra data (UPDATE)
Ta bort poster (DELETE)
Summa av fält (SUM)
9. Jobba med databaser
Visa databaser (SHOW DATABASES)
Skapa databasen (CREATE DATABASE)
Ta bort databasen (DROP DATABASE)
10. Jobba med tabeller
Skapa tabeller (CREATE TABLE)
Ändra tabeller (ALTER TABLE)
11. Använda databaser i programmering (formulär)
SQL-funktioner i PHP
mysql_connect
mysql_close
mysql_query
mysql_fetch_row
mysql_fetch_array
mysql_select_db
mysql_affected_rows
mysql_num_rows
mysql_errno
mysql_error
mysql_free_result
mysql_insert_id
Övningar
A. Datatyper
Heltal
bigint
int
mediumint
smallint
tinyint
Flyttal
float
decimal
double
Datumformat
date
datetime
timestamp
time
year
Strängar
blob
char
text
varchar
B. Referenser
Tabellförteckning
5-1. Medlem
5-2. Sektion
5-3. Deltar
A-1. datatypen timestamp
A-2. datatypen blob
A-3. datatypen text
Exempelförteckning
11-1. mysql_connect()
11-2. mysql_connect() med variabler
11-3. Ställa frågor med mysql_query
11-4. mysql_fetch_row
11-5. mysql_fetch_array med MYSQL_NUM
11-6. mysql_fetch_array med MYSQL_ASSOC
11-7. mysql_select_db