Utilator AB

Detta är en del av mitt CV för den det kan intressera.

Allmänt

Jag var heltidsanställd på Utilator mellan juni 2000 och mars 2002. Jag började egentligen redan i mars 2000 då jag påbörjade mitt examensarbete som jag gjorde på Utilator.

Företaget är verksamt inom är bland annat intelligenta hem, e-services och webbapplikationer.

Blev utsedd till systemansvarig på Utilator den 16:e Augusti 2000. Arbetet startade med att lägga om företagets nätverk och installera nya servrar och en ny 3com SuperStack II RAS.

Jag införde också CVS i företaget. Både konfiguration av servrar och utbildning av personalen.

Sade upp mig på eget bevåg för att påbörja ny anställning vid Alleato AB. Huvudsakligt skäl till att jag sade upp mig var att jag av familjära skäl flyttat från Gävle till Norrtälje. Alleato har sitt kontor i Stockholm vilket gör att jag slipper veckopendla till Gävle.

Exempel på genomförda projekt

Frontyard Box Framtagning av programvara för en mycket liten Gateway. Bara 1 MB disk och 4 MB ram. Design och utveckling av programvara i C för styrning av "smarta hem" enheter och synkronisering med en befintlig server efter ett givet protokoll.
Nyckelord: uClinux, C, X10
Tankstation Framtagning av programvara för automatiserad installation av Ericssons eBox. Efter boot loggar systemet in på boxen via RS232-konsol och konfigurerar den automatiskt. Via nfs tankas sedan det nya systemet över och slutkonfigurering görs. Ett enkelt paketsystem och ett enkelt gränssnitt skapades också.
Nyckelord: Expect, Bash, NFS, DHCP, C++. eBox, Linux
UtilatorOS Förbättring av Ericssons Linuxsystem för Ericssons produkt eB101. Flera förbättringar gjordes. Bland annat uppgraderades programvara och nya startup-skript skrevs.
Nyckelord: Shellskript, Bash, C++. eBox, Linux, integration
Gusam Mätvärdesinsamling med eBoxar. Den del som jag utvecklade gällde infrastruktur. Jag satte upp en RAS och konfigurerade accessnät och boxar så att de automatiskt kopplar upp sig och lämnar data.
Nyckelord: 3Com Superstack RAS, Cistron Radius, ipchains, Routing, Linux