Kurser

Detta är en del av mitt CV för den det kan intressera.

Vid Högskolan i Gävle

Jag började på Högskolan i Gävle parallellt med mitt heltidsarbete på Pepab Produktionspartner AB vintern 1996. Hösten 1997 sade jag upp mig från Pepab och påbörjade heltidsstudier. Började på Dataingengjörsprogrammet i Gävle och tog examen våren 2000.

Datavetenskap (huvudämne för Examen)

Examensarbete10VG
Kompilatorteknik5VG
Programspråksteori54
Introduktion till IT-systemsäkerhet5G
Objektorienterad programmering (C++)5VG
Computer Graphics5G
Datorarkikektur5G
Människa Datorinteraktion5G
Datornät och Distribuerade system53
Programmering i C5G
Operativsystem54
Datakommunikation53
Algoritmer och datastrukturer5VG
Operativsystem/Skal/Datakomm.5G
Systemering I5G
Programmeringsmetodik5G
Datorsystem5G
Totalt:90

Elektronik (Närliggande ämne)

Mikrodatorteknik54
Digitalteknik54
Elektronik med ellära55
Elektroteknisk översiktskurs55
Totalt:20

Matematik

Diskret matematik för ingenjörer53
Matematik för ingenjörer15G
Propedeutisk kurs i matematik1G
Totalt:21

Företagsekonomi (Extrakurser)

Marknadsföring5G
Ekonomistyrning5VG
Produktutveckling54
Totalt:15

Totalt

Totalt antal poäng141