Alleato AB

Detta är en del av mitt CV för den det kan intressera.

Allmänt

I mars 2002 började jag som heltidsanställd systemutvecklare på Alleato AB. Jag hade då jobbat som konsult i det projekt inom Ericsson Business Innovation (INN) som blev Alleato sedan november 2000.

Inom Alleato har jag rollen som Unix och Säkerhetsexpert.

Genomförda projekt

Säkerhetsarbete Framtagning och införande av rutiner och riktlinjer. Säkerhetsrelaterat installation, konfiguration och underhåll av kritiska system.
Nyckelord: FreeS/WAN, Linux, SSL, OpenSSH, GnuPG, JBoss, Tomcat, Jetty, Java.
VPN Byggde ett VPN mellan flera städer och kundinstallationer med hjälp av Alleatos RG och fria programvaror.
Nyckelord: Linux, FreeS/WAN, IPSec, TCP/IP.
Systemadministration Installation och konfigurering av produktionsservrar.
Nyckelord: Debian GNU/Linux, JBoss, Tomcat, Jetty, PostgeSQL, skalprogrammering.
Alleato RG/AlleatoOS Ansvarade för och utvecklade operativsystemet i Alleatos Residential Gateway (RG). Även utvärdering av hårdvara ingick. Slutresultatet används i säkerhetskritiska funktioner.
Nyckelord: Debian GNU/Linux, busybox, OpenSSL, skalprogrammering.
Lab Ansvarade för uppbyggnad av labnät och system.
Nyckelord: Linux, CVS, SSH, Bind, Postfix, TCP/IP.